วันไผ่โลก (World Bamboo Day)


140x140 วันที่อัพเดท : 2015-11-24 16:54:01
จำนวนผู้เช้าชม : 123

          องค์การไผ่โลก (The World Bamboo Organization) เป็นกลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่มีหลากหลายกลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจการค้า สมาคมที่ไม่แสวงหากำไร สถาบันการศึกษา และองค์กรพันธมิตรการค้าที่มีความสนใจในไผ่ร่วมกัน วัตถุประสงค์คือการสนับสนุนและส่งเสริมการความสนใจในไผ่ เพื่อให้เป็นข้อกำหนดสำคัญในเชิงอุตสาหกรรม และส่งเสริมการใช้ไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อประโยชน์ของสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ http://www.worldbamboocongress.org/about


          วันไผ่โลก (World Bamboo Day) ได้ถือกำเนิดและมีการประกาศอย่างเป็นทางการในระหว่างการประชุมไผ่โลก (World Bamboo Congress) เมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2552 ที่ประเทศไทย ซึ่งจัดโดยองค์กรไผ่โลกร่วมกับกรมป่าไม้ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมป่าไม้ นายชลทิศ สุรัสวดี เป็นผู้กล่าวเปิดวันไผ่โลก ในวันที่ 18 กันยายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้นานาประเทศตระหนักถึงความสำคัญของไผ่ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การจัดการ ส่งเสริมการปลูกและใช้ประโยชน์ไผ่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทางองค์กร WBO ได้ให้เกียรติกรมป่าไม้ที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประชุม จึงกำหนดให้วันที่ 18 กันยายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันสถาปนากรมป่าไม้เป็นวันไผ่โลก โดยให้ถือว่าเป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกจะจัดให้มีการเฉลิมฉลองและมีกิจกรรมเกี่ยวกับไผ่ในรูปแบบต่าง ๆ หลังจากมีการประกาศวันไผ่โลกอย่างเป็นทางการแล้ว ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมไผ่โลก ไปปลูกไผ่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการให้กำเนิดวันไผ่โลกครั้งแรกที่ประเทศไทย

 หน้าแรก | ข่าวสาร | กิจกรรม | ข้อมูลนักวิจัย | ผู้ผลิตไผ่ | ผู้ใช้ไผ่ | เอกสารวิชาการ | แบบฟอร์มดาวน์โหลด | เกี่ยวกับศูนย์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 ตึกวินิจวนันดร
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-5790176 ต่อ 506 โทรสาร 02-9418107 http://bambooku.psd.ku.ac.th


Copyright (©) 2015
ส่วนของผู้ดูแลระบบ