กิจกรรม


10th World Bamboo Congress

อัพเดท : 2015-12-02 21:48:46        ผู้เข้าชม : 39

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณนิภา เชาวนะ นักวิจัยภาตใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ Adhesion and Bonding Performance of Laminated Bamboo Lumber made from Dendrocalamus sericeus ซึ่งเป็นลักษณะการเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 10th World Bamboo Congress ณ เมือง Damyang ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน พ.ศ.2558 

http://www.slideshare.net/harembell/2015-adhesion-amp-bonding-performance-of-lbl-made-from-dendrocalamus-sericeus

ดูรายละเอียด

นิทรรศการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “ไผ่ พาเพลิน”

อัพเดท : 2016-12-21 14:29:09        ผู้เข้าชม : 10

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ ได้ให้บริการทางวิชาการทางด้านบุคลากร ข้อมูล สื่อ และครุภัณฑ์ของศูนย์ ฯ แก่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) หน่วยงานภายในสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการเตรียมจัดงานนิทรรศการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “ไผ่ พาเพลิน” ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 (Dazzle zone) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

link : http://www.tkpark.or.th/eng/what_on_detail/471/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99

ดูรายละเอียด

การประชุม Asean Bamboo Symposium 2016 (ABS2016) ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2559

อัพเดท : 2016-12-21 16:45:57        ผู้เข้าชม : 10

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ได้รับหนังสือเชิญให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม Asean Bamboo Symposium 2016 (ABS2016) ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการหาความร่วมมือในการศึกษาและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับไผ่ในอนาคตกับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ภาคเอกชนในองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก

โดยวันที่ 1-2 ของการประชุม ได้มีการประชุมวิชาการทางด้านไผ่ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การปลูกและการจัดการไผ่ (Bamboo plantation and management technical), เทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ (Technology, product development and design), การตลาดและการค้าขาย และไผ่กับชุมชน (Bamboo and community) เพื่อเป็นการผลักดันให้ไผ่ซึ่งเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว มีความหลากหลายชนิดพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวัสดุธรรมชาติ ได้มีการใช้ประโยชน์ในระดับภาคอุตสาหกรรม และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ในวิถีชุมชนทั่วไป ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวได้มีนักวิจัยจากหลากหลายต่างประเทศ อาทิเช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เม็กซิโก ตูนีเซีย ได้นำเสนอผลงานทั้งการนำเสนอผลงานปากเปล่า โปสเตอร์ รวมไปถึงการจัดแสดงบูทที่เกี่ยวข้องกับไผ่ ได้แก่ สิ่งทอจากเส้นใยไผ่, ถ่านจากลำไผ่, แผ่นไม้ประกับจากไผ่, งานสถาปนิกที่ใช้โครงสร้างไผ่เป็นองค์ประกอบหลัก, จักรยานจากไผ่, เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, อาหารและอื่นๆ ทั้งนี้สำหรับนักวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการนำงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ฯ รวมไปถึงโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ไปจัดแสดงในบูทตลอดทั้ง 3 วันที่จัดงาน (ดังแสดงในภาพ)

ดูรายละเอียด

การประชุมประมวลงานวิจัยเกี่ยวกับไผ่เขตร้อนและไผ่เขตอบอุ่นระดับนานาชาติ (International Meeting On “research wrap-up on temperate and tropical bamboos”)

อัพเดท : 2017-09-01 16:07:36        ผู้เข้าชม : 6

ขอเชิญร่วม การประชุมประมวลงานวิจัยเกี่ยวกับไผ่เขตร้อนและไผ่เขตอบอุ่นระดับนานาชาติ (International Meeting On “research wrap-up on temperate and tropical bamboos”) ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (ตำแหน่งที่ตั้ง https://goo.gl/maps/gnsQiePdD6N2 )

จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ และ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย และขอขอบคุณผู้สนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวนศาสตร์

ดูรายละเอียด

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ

อัพเดท : 2017-12-15 20:15:17        ผู้เข้าชม : 6

เรื่อง องค์ความรู้นิเวศวิทยาป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูรายละเอียด


หน้าแรก | ข่าวสาร | กิจกรรม | ข้อมูลนักวิจัย | ผู้ผลิตไผ่ | ผู้ใช้ไผ่ | เอกสารวิชาการ | แบบฟอร์มดาวน์โหลด | เกี่ยวกับศูนย์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 ตึกวินิจวนันดร
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-5790176 ต่อ 506 โทรสาร 02-9418107 http://bambooku.psd.ku.ac.th


Copyright (©) 2015
ส่วนของผู้ดูแลระบบ