ข้อมูลนักวิจัย

ตำแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล
ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับ
นักวิชาการ อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ อนุกรมวิธานหญ้าและไผ่ และชีววิทยาโมเลกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ สราวุธ สังข์แก้ว อนุกรมวิธานไผ่ และชีววิทยาโมเลกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธีร์ ดวงใจ พันธุศาสตร์ ชีววิทยาโมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช Plant cytogenetics, molecular markers and gene transformation ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ธีระ วีณิน Wood Anatomy and Identification of Wood, Wood Preservation, Wood Deterioration, Forest Products ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ จงรัก วัชรินทร์รัตน์ การปลูกสร้างสวนป่า ปฐพีวิทยา ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ พฤทธิ์ ราชรักษ์ การปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืชสวนเขตร้อน ข้อมูลเพิ่มเติม


หน้าแรก | ข่าวสาร | กิจกรรม | ข้อมูลนักวิจัย | ผู้ผลิตไผ่ | ผู้ใช้ไผ่ | เอกสารวิชาการ | แบบฟอร์มดาวน์โหลด | เกี่ยวกับศูนย์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 ตึกวินิจวนันดร
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-5790176 ต่อ 506 โทรสาร 02-9418107 http://bambooku.psd.ku.ac.th


Copyright (©) 2015
ส่วนของผู้ดูแลระบบ