จารึกบนแผ่นดินเกษตรศาสตร์ …ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 14 ตุลาคม 2559


140x140 วันที่อัพเดท : 2016-10-15 21:39:11
จำนวนผู้เช้าชม : 6

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนประมาณ 1,500 คน พร้อมใจกันมาชุมนุม ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และแสดงความจงรักภักดี ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสเพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

          พิธีประกอบด้วย การลงนามถวายอาลัย พิธีถวายอาลัย กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากร นิสิต และ นักเรียน กราบถวายบังคม ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย กราบถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  รักษาการแทนอธิการบดีกล่าวถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย จากนั้นคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธี ยืนสงบนิ่งถวายอาลัย เป็นเวลา ๙ นาที

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสถานที่ถวายความอาลัย และ โต๊ะลงนามถวายอาลัย เพื่อให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ลงนามถวายอาลัย ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ด้วย

 

ที่มา : http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20161014084546&page=ข่าวสารและกิจกรรม&ip=10&load=tab5&lang=thai&id=679&id1=0


"ภูมิพล" กษัตริยาลัย

../fileup/src/1476542469_king_poem.jpgหน้าแรก | ข่าวสาร | กิจกรรม | ข้อมูลนักวิจัย | ผู้ผลิตไผ่ | ผู้ใช้ไผ่ | เอกสารวิชาการ | แบบฟอร์มดาวน์โหลด | เกี่ยวกับศูนย์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 ตึกวินิจวนันดร
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-5790176 ต่อ 506 โทรสาร 02-9418107 http://bambooku.psd.ku.ac.th


Copyright (©) 2015
ส่วนของผู้ดูแลระบบ