นิทรรศการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “ไผ่ พาเพลิน”


140x140 วันที่อัพเดท : 2016-12-21 14:23:23
จำนวนผู้เช้าชม : 10

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ ได้ให้บริการทางวิชาการทางด้านบุคลากร ข้อมูล สื่อ และครุภัณฑ์ของศูนย์ ฯ แก่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) หน่วยงานภายในสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการเตรียมจัดงานนิทรรศการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “ไผ่ พาเพลิน” ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 (Dazzle zone) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

link : http://www.tkpark.or.th/eng/what_on_detail/471/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
หน้าแรก | ข่าวสาร | กิจกรรม | ข้อมูลนักวิจัย | ผู้ผลิตไผ่ | ผู้ใช้ไผ่ | เอกสารวิชาการ | แบบฟอร์มดาวน์โหลด | เกี่ยวกับศูนย์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 ตึกวินิจวนันดร
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-5790176 ต่อ 506 โทรสาร 02-9418107 http://bambooku.psd.ku.ac.th


Copyright (©) 2015
ส่วนของผู้ดูแลระบบ