การประชุมประมวลงานวิจัยเกี่ยวกับไผ่เขตร้อนและไผ่เขตอบอุ่นระดับนานาชาติ (International Meeting On “research wrap-up on temperate and tropical bamboos”)


140x140 วันที่อัพเดท : 2017-09-01 15:54:19
จำนวนผู้เช้าชม : 7

ขอเชิญร่วม การประชุมประมวลงานวิจัยเกี่ยวกับไผ่เขตร้อนและไผ่เขตอบอุ่นระดับนานาชาติ (International Meeting On “research wrap-up on temperate and tropical bamboos”) ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (ตำแหน่งที่ตั้ง https://goo.gl/maps/gnsQiePdD6N2 )

จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ และ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย และขอขอบคุณผู้สนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวนศาสตร์
หน้าแรก | ข่าวสาร | กิจกรรม | ข้อมูลนักวิจัย | ผู้ผลิตไผ่ | ผู้ใช้ไผ่ | เอกสารวิชาการ | แบบฟอร์มดาวน์โหลด | เกี่ยวกับศูนย์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 ตึกวินิจวนันดร
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-5790176 ต่อ 506 โทรสาร 02-9418107 http://bambooku.psd.ku.ac.th


Copyright (©) 2015
ส่วนของผู้ดูแลระบบ